Elektrická požiarna signalizácia

Moderný a spoľahlivý spôsob, ako chrániť svoje podnikanie alebo domov pred nebezpečím požiaru.

OCHRANA

Osôb a majetku

Systém EPS slúži na monitorovanie a posúdenie rizík požiarov s cieľom ochrániť osoby a majetok. Obsahuje optické-dymové, tepelné, tlačidlové a iné snímače, ktoré signalizujú požiar pomocou výstražných zariadení. Ak ústredňa zaznamená vznik požiaru, informuje osoby určené na zásah, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru.

INTEGRÁCIA S

Inými systémami

Je dôležité, aby systém EPS bol navrhnutý a nainštalovaný tak, aby bol kompatibilný s ostatnými zabezpečovacími systémami a zariadeniami v budove a tvoril s nimi jeden funkčný celok. Medzi zabezpečovacie systémy, s ktorými sa dá systém EPS integrovať, patria napríklad protipožiarny alarm, kamerový systém, prístupový systém a ďalšie. Integrácia systémov zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie riešenie v prípade nebezpečenstva, ako aj zvýšenie bezpečnosti v budove

Požiarna signalizácia

BEZPEČNOSŤ

Spôsoby návrhu

Bezpečnosť je kľúčovým faktorom pri návrhu a realizácii systému EPS. Je dôležité zabezpečiť, aby bol systém spoľahlivý a bezpečný pre používateľov. Pri návrhu sa musia brať do úvahy všetky potenciálne riziká a navrhnúť opatrenia na ich minimalizáciu. Taktiež je dôležité zvoliť správne umiestnenie snímačov a výstražných zariadení.

Často kladené otázky

Kde sa najčastejšie inštaluje EPS?

EPS sa najčastejšie inštaluje v administratívnych budovách, výrobných a skladových halách, hoteloch a obytných budovách.

Aké sú hlavné výhody EPS?

 

  • EPS dokáže predísť vyčíňaniu ohňa a výrazným spôsobom eliminovať škody včasným upozornením.
  • EPS umožňuje pripojenie do pultu centralizovanej ochrany, alebo iných sofistikovaných systémov, ktoré v plnej miere nahradia fyzickú protipožiarnu hliadku pracovníkom SBS, alebo inou na to poverenou osobnou.
  • EPS dokáže automaticky a veľmi rýchlo zachytiť vznikajúci požiar a signalizáciou o ňom dať vedieť.
  • EPS chráni alebo pomáha zabezpečiť domy, byty, haly, obchodné priestory a rôzne objekty.
Ako sa integruje EPS s inými zabezpečovacími systémami?

EPS sa môže integrovať do nadriadeného systému, ktorý monitoruje stav technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov, spolu s ďalšími zabezpečovacími a varovnými systémami.

Aké sú požiadavky na prevádzku EPS?

Prevádzka systémov EPS vyžaduje neustálu kontrolu inštalovaných zariadení v súlade s Vyhláškou č. 726/2002 Z.z. a ďalšími platnými normami a predpismi.