Elektrická požiarna signalizácia

Moderný a spoľahlivý spôsob, ako chrániť svoje podnikanie alebo domov pred nebezpečím požiaru.

OCHRANA

Osôb a majetku

Systém EPS slúži na monitorovanie a posúdenie rizík požiarov s cieľom ochrániť osoby a majetok. Obsahuje optické-dymové, tepelné, tlačidlové a iné snímače, ktoré signalizujú požiar pomocou výstražných zariadení. Ak ústredňa zaznamená vznik požiaru, informuje osoby určené na zásah, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru.

INTEGRÁCIA S

Inými systémami

Je dôležité, aby systém EPS bol navrhnutý a nainštalovaný tak, aby bol kompatibilný s ostatnými zabezpečovacími systémami a zariadeniami v budove a tvoril s nimi jeden funkčný celok. Medzi zabezpečovacie systémy, s ktorými sa dá systém EPS integrovať, patria napríklad protipožiarny alarm, kamerový systém, prístupový systém a ďalšie. Integrácia systémov zabezpečuje rýchlejšie a efektívnejšie riešenie v prípade nebezpečenstva, ako aj zvýšenie bezpečnosti v budove

Požiarna signalizácia

BEZPEČNOSŤ

Spôsoby návrhu

Bezpečnosť je kľúčovým faktorom pri návrhu a realizácii systému EPS. Je dôležité zabezpečiť, aby bol systém spoľahlivý a bezpečný pre používateľov. Pri návrhu sa musia brať do úvahy všetky potenciálne riziká a navrhnúť opatrenia na ich minimalizáciu. Taktiež je dôležité zvoliť správne umiestnenie snímačov a výstražných zariadení.

Často kladené otázky

V prípade detekcie požiaru EPS okamžite aktivuje alarm, ktorý môže zahŕňať zvukové a vizuálne signály. Zároveň môže byť aktivovaný automatický oznámený systém hasičskej jednotky.

Náklady na inštaláciu EPS sa líšia v závislosti od veľkosti budovy, požiadaviek systému a ďalších faktorov. Pre cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Odporúča sa pravidelná kontrola a údržba EPS minimálne raz ročne. Pravidelné testovanie zabezpečí, že systém je vždy pripravený na núdzovú situáciu.

EPS poskytuje rýchlu a efektívnu reakciu na požiarnu hrozbu. Pomáha ochrániť životy a majetok tým, že umožňuje okamžitý zásah a evakuáciu.