Hlasová požiarna signalizácia

Profesionálna montáž a údržba hlasovej požiarnej signalizácie, pre rýchlu a bezpečnú evakuáciu

HLASOVÉ VAROVANIE

Do všetkých miestností

Hlasová požiarna signalizácia (HPS) funguje tak, že v prípade vzniku požiaru sa automaticky spustí a vysiela hlasové varovanie do všetkých miestností v budove. Tým sa zvýši šanca na rýchle a bezpečné evakuovanie ľudí z ohrozeného miesta. HPS má tiež ďalšie výhody oproti klasickým zvukovým signalizáciám, ktoré sa bežne používajú v budovách.

ZABEZPEČÍ

Rýchlu evakuáciu

Hlavnou výhodou HSP je, že umožňuje presnejšie informovať ľudí o tom, čo sa deje a ako majú reagovať, kde sa požiar nachádza, ako sa môžu dostať von a podobne. To výrazne znižuje paniku a umožňuje ľuďom konať rozumne a efektívne. Ďalšou výhodou hlasovej požiarnej signalizácie je, že dokáže byť prepojená s rôznymi zariadeniami a systémami v budove. Môže sa napríklad prepojiť s systémom automatického hasenia požiaru alebo s výťahmi, ktoré sa v prípade požiaru automaticky zastavia na najbližšej bezpečnej úrovni. Toto umožňuje koordinovanú a efektívnu evakuáciu.

KOMERČNÉ

Účely

 V komerčnej oblasti sa ozvučenie používa na vysielanie reklám, programov a hudby. Ozvučenie sa využíva aj vo voľných priestranstvách v rámci systémov včasného varovania a varovania v oblasti civilnej ochrany. AFS sa zaoberá realizáciou systémov ozvučenia od projekcie cez realizáciu až po servis a údržbu. Najrozsiahlejšie inštalácie tvoria výrobné haly, obchodné centrá a administratívne budovy.

Často kladené otázky

HPS sa aktivuje automaticky po detekcii požiaru, ale môže byť aj manuálne spúšťaná zo špeciálnych ovládacích panelov v prípade potreby.

Odporúča sa pravidelné testovanie HPS na funkčnosť a správnu prevádzku, aby bol systém v prípade potreby pripravený na okamžitú reakciu.

Náklady na inštaláciu HPS sa líšia v závislosti od veľkosti budovy, požiadaviek na systém a ďalších faktorov. Neváhajte nás kontaktovať a my vám čo najskôr vytvoríme nezáväznú cenovú ponuku.

Životnosť HPS závisí od kvality zariadení a pravidelnej údržby. Moderné systémy môžu poskytovať spoľahlivú službu po niekoľko desiatok rokov.