Štruktúrovaná kabeláž

Profesionálna montáž a údržba štruktúrovanej kabeláže, aby vaša sieť bola spoľahlivá a rýchla.

Štruktúrovaná kabeláž

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Základ inteligentných budov

Základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá umožňuje prenos dát, hlasu a obrazu po jednej fyzickej kabeláži. Káblové rozvody sa končia v zásuvkách a prepojovacích paneloch, umiestnených v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami. Súčasné systémy umožňujú realizovať pevné dátové spojenia s životnosťou 25 – 30 rokov.

PRE PREPOJENIE BUDOV

Optické siete

Optické siete sa navrhujú na prepojenie väčších vzdialeností medzi budovami, ako chrbtovú vertikálnu sieť vo výškových budovách a už aj ako horizontálne prepojenie v rámci jedného podlažia, ak dĺžka segmentu presahuje 90 m. V porovnaní s káblovými sieťami je možné použiť optické vlákno v multimodálnom prevedení do dĺžky 2000 m, pričom sa nezhoršuje jeho výkon.

Optické káble

NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE

Rýchly prenos dát

Vývoj technológií a potreby rýchleho prenosu dát urýchľujú aj vývoj dátových sietí a ich komponentov. Preto je dôležité sledovať aktuálne trendy a inovácie v tejto oblasti a prispôsobovať sa im. Využívanie moderných technológií a kvalitných komponentov môže zvýšiť efektivitu a bezpečnosť siete, zlepšiť používateľskú skúsenosť a prispieť k úspechu podnikania.

Často kladené otázky

Čo je štruktúrovaná kabeláž a prečo ju potrebujem?

Štruktúrovaná kabeláž je systém pre prenos dát, zvuku a obrazu v budove. Je to kabelážový systém navrhnutý tak, aby umožnil pripojenie množstva zariadení na jedno miesto a tým minimalizoval náklady na inštaláciu a údržbu. Je to dôležité, pretože umožňuje rýchlu výmenu dát a spoluprácu medzi rôznymi zariadeniami.

Aké sú hlavné výhody štruktúrovanej kabeláže?
  • Znižuje náklady na inštaláciu a údržbu.
  • Umožňuje rýchlu výmenu dát a spoluprácu medzi rôznymi zariadeniami.
  • Poskytuje flexibilitu pre prispôsobenie sa zmenám v požiadavkách na sieť.
  • Zvyšuje produktivitu a efektivitu pracovníkov.
  • Zlepšuje bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu dát.
Ako sa navrhuje štruktúrovaná kabeláž?

Štruktúrovaná kabeláž sa navrhuje podľa potrieb a požiadaviek konkrétnej budovy a zariadení, ktoré sa budú používať. Navrhovanie zahŕňa určenie typu káblov, ich dĺžky, rozmery rozbočovačov a patch panelov, ako aj počet a umiestnenie zásuviek. Navrhovanie musí byť v súlade so štandardmi pre štruktúrovanú kabeláž

Aké sú základné prvky štruktúrovanej kabeláže?
  • Káble: slúžia na prenos dát, zvuku a obrazu.
  • Rozbočovače: slúžia na rozdeľovanie a smerovanie signálov do rôznych miest v budove.
  • Keystony: slúžia na pripojenie káblov k rôznym zariadeniam (napr. počítač, tlačiareň, telefón).
  • Patch panely: slúžia na spojenie káblov a keystoneov do jedného miesta, ktoré umožňuje jednoduchú údržbu a výmenu.
  • Zásuvky: slúžia na pripojenie zariadení do siete.