Štruktúrovaná kabeláž

Profesionálna montáž a údržba štruktúrovanej kabeláže, aby vaša sieť bola spoľahlivá a rýchla.

Štruktúrovaná kabeláž

ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Základ inteligentných budov

Základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá umožňuje prenos dát, hlasu a obrazu po jednej fyzickej kabeláži. Káblové rozvody sa končia v zásuvkách a prepojovacích paneloch, umiestnených v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami. Súčasné systémy umožňujú realizovať pevné dátové spojenia s životnosťou 25 – 30 rokov.

PRE PREPOJENIE BUDOV

Optické siete

Optické siete sa navrhujú na prepojenie väčších vzdialeností medzi budovami, ako chrbtovú vertikálnu sieť vo výškových budovách a už aj ako horizontálne prepojenie v rámci jedného podlažia, ak dĺžka segmentu presahuje 90 m. V porovnaní s káblovými sieťami je možné použiť optické vlákno v multimodálnom prevedení do dĺžky 2000 m, pričom sa nezhoršuje jeho výkon.

Optické káble

NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE

Rýchly prenos dát

Vývoj technológií a potreby rýchleho prenosu dát urýchľujú aj vývoj dátových sietí a ich komponentov. Preto je dôležité sledovať aktuálne trendy a inovácie v tejto oblasti a prispôsobovať sa im. Využívanie moderných technológií a kvalitných komponentov môže zvýšiť efektivitu a bezpečnosť siete, zlepšiť používateľskú skúsenosť a prispieť k úspechu podnikania.

Často kladené otázky