Prístupové systémy

Sú nevyhnutnosťou pre zabezpečenie vstupu do rôznych miestností alebo oblastí, ktoré majú obmedzený prístup pre vybraných ľudí.

Prístupové systémy AFS
Odomykanie odtlačkom - Prístupové systémy AFS

OBMEDZENIE

Prístupu do budov

Pomáhajú obmedzovať prístup do citlivých oblastí a aktív. Prístupové systémy sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej bezpečnostnej infraštruktúry a ich úlohu pri zabezpečovaní budov, miestností a údajov nemožno preceňovať. Ponúkame rôzne typy prístupových systémov, ktoré zodpovedajú rôznym bezpečnostným potrebám. Medzi najbežnejšie typy patria bezkľúčové prístupové systémy, biometrické prístupové systémy a systémy na prístup ku kartám.

PONÚKAME

Rôzne typy overenia

Bezkľúčové prístupové systémy sa zbavujú tradičných fyzických kľúčov a používajú rôzne metódy ako inteligentné zámky, karty na kľúče alebo mobilné aplikácie. Biometrické prístupové systémy využívajú jedinečné fyzické charakteristiky osoby na overenie jej identity. To môže zahŕňať odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre, skenovanie dúhovky alebo rozpoznávanie hlasu. Systémy na prístup ku kartám sú najbežnejšie používaný typ prístupových systémov. Tieto systémy používajú karty na prístup, ktoré sa vkladajú do čítačky a po overení sa umožní alebo zamietne prístup.

Prístupové systémy AFS- Odomykanie kartou
Prístupové systémy AFS

RÝCHLY

Prístup k miestnostiam

Použitie prístupových systémov prináša množstvo výhod. V prvom rade umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k budovám, miestnostiam alebo údajom pre oprávnených jednotlivcov. Taktiež umožňujú jednoduché riadenie prístupu a správu práv prístupu.

Často kladené otázky

Prístupové systémy môžu byť integrované s kamerovými systémami, alarmami a ďalšími bezpečnostnými technológiami pre komplexné riešenie.

Áno, prístupové systémy sú flexibilné a môžu byť prispôsobené špecifickým požiadavkám podniku, vrátane nastavení prístupových práv a doby platnosti kariet alebo kódov.

Prístupové systémy umožňujú rýchlu revokáciu prístupových práv v prípade straty kariet alebo kódov, minimalizujúc riziko neoprávneného vstupu.

Áno, naše prístupové systémy umožňujú sledovanie prítomnosti zamestnancov, čo uľahčuje správu pracovných hodín a plánovanie úloh.