Prístupové systémy

Sú nevyhnutnosťou pre zabezpečenie vstupu do rôznych miestností alebo oblastí, ktoré majú obmedzený prístup pre vybraných ľudí.

Odomykanie odtlačkom - Prístupové systémy AFS

OBMEDZENIE

Prístupu do budov

Pomáhajú obmedzovať prístup do citlivých oblastí a aktív. Prístupové systémy sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej bezpečnostnej infraštruktúry a ich úlohu pri zabezpečovaní budov, miestností a údajov nemožno preceňovať. Ponúkame rôzne typy prístupových systémov, ktoré zodpovedajú rôznym bezpečnostným potrebám. Medzi najbežnejšie typy patria bezkľúčové prístupové systémy, biometrické prístupové systémy a systémy na prístup ku kartám.

PONÚKAME

Rôzne typy overenia

Bezkľúčové prístupové systémy sa zbavujú tradičných fyzických kľúčov a používajú rôzne metódy ako inteligentné zámky, karty na kľúče alebo mobilné aplikácie. Biometrické prístupové systémy využívajú jedinečné fyzické charakteristiky osoby na overenie jej identity. To môže zahŕňať odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre, skenovanie dúhovky alebo rozpoznávanie hlasu. Systémy na prístup ku kartám sú najbežnejšie používaný typ prístupových systémov. Tieto systémy používajú karty na prístup, ktoré sa vkladajú do čítačky a po overení sa umožní alebo zamietne prístup.

Prístupové systémy AFS- Odomykanie kartou
Prístupové systémy AFS

RÝCHLY

Prístup k miestnostiam

Použitie prístupových systémov prináša množstvo výhod. V prvom rade umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k budovám, miestnostiam alebo údajom pre oprávnených jednotlivcov. Taktiež umožňujú jednoduché riadenie prístupu a správu práv prístupu.

Často kladené otázky

Ako sa navrhuje štruktúrovaná kabeláž?

Štruktúrovaná kabeláž sa navrhuje podľa potrieb a požiadaviek konkrétnej budovy a zariadení, ktoré sa budú používať. Navrhovanie zahŕňa určenie typu káblov, ich dĺžky, rozmery rozbočovačov a patch panelov, ako aj počet a umiestnenie zásuviek. Navrhovanie musí byť v súlade so štandardmi pre štruktúrovanú kabeláž

Ako funguje prístupový systém?

Prístupový systém funguje tak, že používateľ predstaví svoju identitu, čím môže získať prístup do určitého priestoru alebo k zariadeniu. To môže zahrňovať použitie karty s čipom, otlačkov prstov alebo iných biometrických dát, alebo bezkontaktného identifikátora.

Ako sa zabezpečuje prístupový systém proti zneužitiu?

Prístupový systém môže byť zabezpečený proti zneužitiu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je použitie viacnásobnej autentifikácie, ako sú napríklad karty s čipom a PIN kód, alebo otlačok prsta a heslo. Okrem toho môže byť systém monitorovaný bezpečnostnými kamerami a môže byť vytvorený záznam prístupu do systému.

Aké sú výhody použitia prístupového systému?

Použitie prístupového systému môže prispieť k väčšej bezpečnosti a ochrane zariadení a priestorov. Okrem toho môže byť použitie prístupového systému účinným spôsobom riadenia prístupu do určitých miest a zlepšenia organizácie.