Elektronický zabezpečovací systém

Profesionálna montáž a údržba zabezpečovacieho systému pre spoľahlivú ochranu vášho majetku.

Elektrický zabepečovací systém AFS
Elektrický zabezpečovací systém

SIGNALIZÁCIA

V prípade narušenia

Naše systémy EZS sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú ochranu a účinnú signalizáciu v prípade narušenia. Ak by mal narušiteľ prekročiť ochrannú zónu, systém ihneď signalizuje prítomnosť a upozorní na to okolitých ľudí. To môže výrazne znížiť riziko nežiadúcej trestnej činnosti. Okrem toho má naša EZS schopnosť odoslať okamžité oznámenie o narušení vzdialenému majiteľovi, správcovi objektu alebo strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO). Týmto spôsobom môže byť reakcia na narušenie ešte rýchlejšia a účinnejšia.

OCHRANA

Pred požiarom a výbuchom

Naša EZS poskytuje aj ochranu pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Včasnú detekciu požiaru zabezpečujú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Sú to najpoužívanejšie detektory, ktoré za priaznivú cenu rýchlo a spoľahlivo detegujú zvýšený výskyt dymu a majú v sebe zabudovanú sirénu, ktorá upozorní obyvateľov v prípade nebezpečenstva.

Elektrický zabezpečovací systém
Elektrický zabezpečovací systém

UPOZORNENIA

Priamo cez aplikáciu

O vzniknutom poplachu môžete byť upovedomení niekoľkými spôsobmi, napríklad cez váš mobilný telefón, zálohovanou sirénou, oznámením na pult centrálnej ochrany alebo formou SMS správ. Naša EZS je teda flexibilná a môže byť prispôsobená individuálnym potrebám

Často kladené otázky

EZS je vhodný pre širokú škálu objektov vrátane bytov, domov, komerčných budov a priemyselných zariadení. Poskytuje bezpečnostné riešenie pre jednotlivcov aj pre firmy.

EZS zvyšuje bezpečnosť prostredníctvom rýchlej detekcie a reakcie na potenciálne hrozby. Okrem toho môže znížiť riziko krádeže a vandalismu, čím chráni majetok a zvyšuje pokoj mysle užívateľov.

Odporúča sa pravidelné testovanie EZS, vrátane skúšania senzorov, komunikácie a alarmov. To zabezpečí spoľahlivý chod systému v prípade potreby.

Áno, moderné EZS môžu byť integrované s inými bezpečnostnými technológiami, ako sú kamerové systémy, prístupové kontroly a ďalšie, čo umožňuje komplexné riešenie pre bezpečnosť objektu.