Elektronický zabezpečovací systém

Profesionálna montáž a údržba zabezpečovacieho systému pre spoľahlivú ochranu vášho majetku.

Elektrický zabepečovací systém AFS
Elektrický zabezpečovací systém

SIGNALIZÁCIA

V prípade narušenia

Naše systémy EZS sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú ochranu a účinnú signalizáciu v prípade narušenia. Ak by mal narušiteľ prekročiť ochrannú zónu, systém ihneď signalizuje prítomnosť a upozorní na to okolitých ľudí. To môže výrazne znížiť riziko nežiadúcej trestnej činnosti. Okrem toho má naša EZS schopnosť odoslať okamžité oznámenie o narušení vzdialenému majiteľovi, správcovi objektu alebo strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO). Týmto spôsobom môže byť reakcia na narušenie ešte rýchlejšia a účinnejšia.

OCHRANA

Pred požiarom a výbuchom

Naša EZS poskytuje aj ochranu pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Včasnú detekciu požiaru zabezpečujú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Sú to najpoužívanejšie detektory, ktoré za priaznivú cenu rýchlo a spoľahlivo detegujú zvýšený výskyt dymu a majú v sebe zabudovanú sirénu, ktorá upozorní obyvateľov v prípade nebezpečenstva.

Elektrický zabezpečovací systém
Elektrický zabezpečovací systém

UPOZORNENIA

Priamo cez aplikáciu

O vzniknutom poplachu môžete byť upovedomení niekoľkými spôsobmi, napríklad cez váš mobilný telefón, zálohovanou sirénou, oznámením na pult centrálnej ochrany alebo formou SMS správ. Naša EZS je teda flexibilná a môže byť prispôsobená individuálnym potrebám

Často kladené otázky

Aké typy senzorov používa systém EZS na detekciu pohybu v objekte?

Systém EZS používa rôzne typy senzorov, vrátane infračervených snímačov, magnetických kontaktných snímačov na dverách a oknách, ako aj zvukových senzorov, ktoré dokážu zachytiť zvuky vyvolané narušením zabezpečeného priestoru.

Ako viem, že môj EZS funguje správne?

Systém EZS by mal byť pravidelne testovaný a údržbovaný, aby sa zabezpečila jeho správna funkčnosť. Ak máte podozrenie, že by mohlo byť niečo zle, kontaktujte nás a objednajte si kontrolu systému.

Je systém chránený pred výpadkom elektrickej energie?

Všetky systémy EZS, ktoré poskytujeme, majú zabudované záložné zdroje energie, ako napríklad batériové zdroje alebo generátory, ktoré sa automaticky zapínajú v prípade výpadku elektrickej energie.

Môžem ovládať svoj systém EZS pomocou mobilnej aplikácie?

Áno, môžete ovládať svoj systém EZS pomocou mobilnej aplikácie